Stiechting Voeten in de Aarde
doelstelling Voeten in de Aarde werkwijze Voeten in de Aarde projecten Voeten in de Aarde aanvragen Voeten in de Aarde links Voeten in de Aarde
adres Voeten in de Aarde

(nood)Zakelijkheden

De overheid stelt terecht een aantal voorwaarden aan instellingen met een ANBI verklaring.

Verslagen

De ANBI regelgeving vraagt om een inhoudelijk verslag. Aangezien wij voor een deel onze beslissingen gevoelsmatig nemen maken wij nooit verslagen. Voor zover er een verantwoording bestaat, verwijzen wij naar het laatste financiële jaarverslag.

Bestuur

Giel van Dam, voorzitter
Trix Reijn, secretaris
Jean Pierre Zijdenbos, penningmeester
René Kieft, lid
Karen Folkertsma, lid
Geen van deze bestuursleden ontvangt een vergoeding.

Algemeen

Stichting Voeten in de Aarde
Weerdsingel oz 28, 3514 AB Utrecht
Telefonisch niet bereikbaar
info@voetenindeaarde.nl
Inschrijving Handelsregister 30145827